APK keuring

APK

APK is de wettelijke verplichte Algemene Periodieke Keuring welke moet worden uitgevoerd aan personen- en bedrijfswagens. Deze keuring heeft tot doel om de verkeersveiligheid te verhogen en het milieu te beschermen. Alleen door de RDW (rijksdienstwegverkeer) erkende autobedrijven mogen de APK uitvoeren.  Een APK is een veiligheidskeuring, geen onderhoudsbeurt. Het is een momentopname die niet de garantie geeft dat uw auto tot de volgende APK geen onderhoud of reparatie nodig heeft. Het is aan te raden om uw auto in ieder geval één keer per jaar te laten onderhouden/inspecteren.
Autobedrijf Karel Hol kan voor u de APK-keuring verzorgen in de vestiging in Gemert en in Mill.

Indien een keuring gecombineerd wordt met onderhoud is de APK gratis.

Dus geen extra kosten voor roetmeting, 4-gastest, btw of administratiekosten. Wel worden extra kosten in rekening gebracht voor de fijnstofmeting (diesel). Mocht u auto zonder reparatie niet door de APK-keuring komen dan wordt u geïnformeerd over de kosten. Er is geen reparatie-verplichting.

Bij een APK verwachten wij directe betaling middels pin of contant en dat de adresgegevens van de klant beschikbaar zijn. Bij een een apk-keuring zonder reparatie wordt geen gratis vervangend vervoer ingezet. Indien reparatie door ons uitgevoerd wordt, is de ‘herkeuring’ en evt. leenauto of leenfiets gratis.

Indien de reparatie n.a.v. apk elders wordt uitgevoerd dan kan na deze reparatie de auto opnieuw worden aangeboden voor een APK. De auto wordt dan opnieuw gekeurd en de volledige kosten van de APK dienen nogmaals betaald te worden.

Indien een apk afspraak wordt gemaakt waarop gewacht wordt, reserveren wij een apk keurmeester en een brug. Wordt een dergelijke afspraak korter dan één werkdag van tevoren  afgezegd, dan hebben wij het recht om kosten voor de keuring in rekening te brengen.

APK-actie bij aankoop van een auto ‘Gratis Levenslang APK’

Autobedrijf Karel Hol biedt bij elke auto die verkocht wordt een Gratis Levenslang APK. Bij de verkoop van de auto krijgt u een pasje en zolang u de auto op naam hebt kunt u bij het autobedrijf in Gemert of Mill uw auto gratis laten keuren. Wij zien graag de klanten die bij ons een auto gekocht hebben nog eens terug om te horen dat ze nog steeds tevreden zijn.

Deze actie is ingevoerd n.a.v. het 15-jarig bestaan van Autobedrijf Karel Hol en loopt nog steeds.

Voorwaarden Gratis Levenslang APK
– Gratis Levenslang APK is klant- en autogebonden. Zodra de auto verandert van eigenaar vervalt de actie.

– De auto mag maximaal één maal per jaar worden aangeboden voor een gratis APK.
– Deze actie is niet meer geldig als de APK-wetgeving drastisch veranderd, qua regelgeving en/of kosten of als Autobedrijf Karel Hol onverhoopt geen APK-keuringen meer zou verzorgen. De aktie is ook niet geldig als er fraude vermoed wordt of andere argumenten zijn zoals agressie tegen personeel waarbij klanten niet meer welkom zijn.

Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp