Onderhoud

Iedere auto, nieuw of gebruikt, heeft onderhoud nodig. Onderhoud zorgt ervoor dat je zorgeloos en veilig gebruik kunt maken van de auto maar verlengt ook de levensduur. APK is niet het zelfde als onderhoud. De APK is een beperkte veiligheids- en milieuinspectie en is een momentopname. Veel auto’s geven zelf aan dat onderhoud noodzakelijk is door een melding op het dashboard; inspectie of symbool van een sleutel.

Grote beurt.

Dit is onderhoud waarbij behalve de motorolie en de oliefilter ook de interieur- en luchtfilter en bij een benzine-auto de bougies worden vervangen. Ook wordt 1 x per 2 jaar remvloeistof ververst en de overige vloeistoffen aangevuld. Een belangrijk onderdeel is de uitgebreide inspectie, waarbij eventuele aankomende problemen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost. Als bepaalde delen slijtage vertonen, zal advies uitgebracht over wanneer dit vervangen dient te worden. Dus profiel van de banden wordt opgemeten maar ook de accu wordt bijvoorbeeld doorgemeten.

Kleine beurt.

Dit is onderhoud waarbij de motorolie wordt ververst en de oliefilter wordt vervangen. Ook hierbij is een belangrijk onderdeel de inspectie van de auto om problemen vroegtijdig op te sporen en eventueel op te lossen echter deze inspectie is minder uitgebreid als bij geen grote beurt. Een beurt is er op gericht om probleemloos te moeten kunnen rijden tot het volgende onderhoudsmoment.

Remmen

Worden bij beurt als wel APK gecontroleerd. Bij APK wordt gecontroleerd of de auto voldoende remt, bij onderhoud wordt beoordeeld of de auto goed blijft remmen tot het volgende onderhoudsmoment. De remmen worden gecontroleerd door de remmentestbank en door de remmen te beoordelen door de monteur. Hoor je tijdens het remmen een schavend geluid dan zijn de remmen aan vervanging toe. Remmen bestaan uit remblokken en remschijven. Remschijven gaan één keer zo lang mee als remblokken. Indien de remblokken te laat vervangen worden, dienen de remschijven zeker vervangen te worden.

Koppeling

De koppeling verbindt de motor en versnellingsbak. Bij optrekken van de auto en het op- en terugschakelen is er altijd enige slip van de koppeling waardoor de koppelingsplaten slijten. Er zijn koppelingsplaten die een autoleven meegaan maar helaas is een koppeling ook wel eens dusdanig versleten dat een nieuwe koppeling noodzakelijk is.

APK

APK is de wettelijke verplichte Algemene Periodieke Keuring welke moet worden uitgevoerd aan personen- en bedrijfswagens. Deze keuring heeft tot doel om de verkeersveiligheid te verhogen en het milieu te beschermen. Alleen door de RDW (rijksdienstwegverkeer) erkende autobedrijven mogen de APK uitvoeren.  Een APK is een veiligheidskeuring, geen onderhoudsbeurt. Het is een momentopname die niet de garantie geeft dat uw auto tot de volgende APK geen onderhoud of reparatie nodig heeft. Het is aan te raden om uw auto in ieder geval één keer per jaar te laten onderhouden/inspecteren.
Autobedrijf Karel Hol kan voor u de APK-keuring verzorgen in de vestiging in Gemert en in Mill.

Indien een keuring gecombineerd wordt met onderhoud is de APK gratis.

Dus geen extra kosten voor roetmeting, 4-gastest, btw of administratiekosten. Mocht u auto zonder reparatie niet door de APK-keuring komen dan wordt u geïnformeerd over de kosten. Er is geen reparatie-verplichting.

Bij een APK verwachten wij directe betaling middels pin of contant en dat de adresgegevens van de klant beschikbaar zijn. Bij een een apk-keuring zonder reparatie wordt geen gratis vervangend vervoer ingezet. Indien reparatie door ons uitgevoerd wordt, is de ‘herkeuring’ en evt. leenauto of leenfiets gratis.

Indien de reparatie n.a.v. de keuring niet door ons wordt uitgevoerd en de auto alsnog binnen 5 werkdagen  wordt aangeboden voor een (her-)keuring dan wordt € 15 in rekening gebracht.

Indien een apk afspraak wordt gemaakt waarop gewacht wordt, reserveren wij een apk keurmeester en een brug. Wordt een dergelijke afspraak korter dan één werkdag van tevoren  afgezegd, dan hebben wij het recht om kosten voor de keuring in rekening te brengen.

APK-actie bij aankoop van een auto ‘Gratis Levenslang APK’

Autobedrijf Karel Hol biedt bij elke auto die verkocht wordt een Gratis Levenslang APK. Bij de verkoop van de auto krijgt u een pasje en zolang u de auto op naam hebt kunt u bij het autobedrijf in Gemert of Mill uw auto gratis laten keuren. Wij zien graag de klanten die bij ons een auto gekocht hebben nog eens terug om te horen dat ze nog steeds tevreden zijn.

Deze actie is ingevoerd n.a.v. het 15-jarig bestaan van Autobedrijf Karel Hol en loopt nog steeds.

Voorwaarden Gratis Levenslang APK
– Gratis Levenslang APK is klant- en autogebonden. Zodra de auto verandert van eigenaar vervalt de actie.

– De auto mag maximaal één maal per jaar worden aangeboden voor een gratis APK.
– Deze actie is niet meer geldig als de APK-wetgeving drastisch veranderd, qua regelgeving en/of kosten of als Autobedrijf Karel Hol onverhoopt geen APK-keuringen meer zou verzorgen. De aktie is ook niet geldig als er fraude vermoed wordt of andere argumenten zijn zoals agressie tegen personeel waarbij klanten niet meer welkom zijn.

Banden:

Bandenmontage

Wij monteren banden die wij zelf leveren maar ook banden die eventueel worden aangeleverd via een webshop. Wij monteren geen motorbanden maar wel banden van electrische auto’s zoals een Tesla. In Gemert kunnen wij banden monteren tot 21 inch, inclusief run flat banden. In Mill kunnen wij banden monteren tot 28 inch, inclusief run flat banden. . Banden die gemonteerd worden, worden gebalanceerd en voorzien van een nieuw ventiel. Balanceren zorgt er voor dat de wielen van de auto in balans zijn. Onbalans in de wielen kan trillingen veroorzaken.

Uitlijnen

Soms moet de stand van de wielen worden gecorrigeerd omdat je auto bijvoorbeeld naar één kant trekt of omdat de banden onregelmatig slijten. Dit noemt men uitlijnen en vindt plaats met uitlijnapparatur. Wij lijnen uit met een 8ccd apparaat. Dit is nog moderner als een 3d uitlijner.  Met dit apparaat wordt ook de  slingering in het wiel gecompenseerd.

Zowel in Mill als in Gemert is een dergelijk apparaat aanwezig

Distributieriem/ketting

Motoren zijn voorzien van een ketting of riem om de belangrijke motoronderdelen te verbinden. Een riem kan slijten en droogt naar verloop van tijd uit, indien deze te laat vervangen wordt kan dit leiden tot een dure motorschade. Een riem dient dan ook preventief vervangen te worden, de fabrikant schrijft het aantal kilometers voor maar ook een tijdsinterval waarbinnen de riem vervangen dient te worden. Een ketting hoeft niet preventief vervangen te worden maar kan soms wel uitrekken, dit is dan duidelijk hoorbaar, dan is helaas wel een reparatie nodig.

.

 

 

 

 

Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp